xiaoxiao 发表于 2011-10-12 09:36:35

【承德】2011-10-12完美科技清华同方显示器渠道批发报价

清华同方显示器总代理   
清华同方显示器报价  
18.5 特价  590
20寸 LED   685
19寸       620   现结   600
21.5       780   现结   760
23         870   现结   850
22寸 LED   785
                真的做到零利润

承德完美科技   联系电话  5905665  18713411098
页: [1]
查看完整版本: 【承德】2011-10-12完美科技清华同方显示器渠道批发报价