xiaoxiao 发表于 2011-11-10 08:34:17

【长沙】宏碁笔记本渠道批发报价2011-11-10明业

ACER
HAPPY13C  N570  2G  250G   10.1  6芯  橙     16*0
HAPPYN57C N57C  1G  250G   10.1  6芯         15*0
AOD257          2G  250G   10.1       红黑蓝 16*0
AOD257          2G  250G   10.1       白色   16*0↓
EMD732  P6100   1G  320G                     22*0↓
4250    E450    2G  320G   HD6310     黑     23*0↓
4253    E350    2G  500G   HD6310     黑     24*0
4253    E350    2G  320G   电话询问价格更优
4739    P6200   2G  320G              黑咖   24*0
4743    P6100   2G  320G   GT520  1G  黑     26*0↓
4743    P6200   2G  320G   GT520  1G  咖     25*0↓
4750    B940    2G  320G   GT520  1G         26*0↓
3750    B940    2G  320G   GT520  1G  黑WIN7 26*0↓
3750    I3(2330)2G  500G   GT520  1G  黑WIN7 33*0↑
4738    I3(390) 2G  250G   512        咖     29*0
5742    I3(370) 2G  500G   GT540  1G  黑WIN7 32*0
4743    I3(370) 2G  500G   GT520  1G  黑蓝   30*0
4743    I3(370) 2G  640G   GT520  1G  黑     30*0
4560    A6(3400)3G  500G   HD6470 1G  黑WIN7 35*0
4560    A6(3400)4G  750G   HD6650 1G  黑WIN7 39*0↓
4830    I3(2330)2G  500G   GT540  1G  蓝     43*0
3750    I5(2430)2G  500G   GT520  1G  蓝WIN7 36*0↑
4750    I5(2430)2G  500G   GT540  1G  黑WIN7 39*0
4750    I5(2430)4G  640G   GT540  2G  黑     42*0
4752    I5(2430)2G  750G   GT540  1G  黑     40*0↑
4752    I5(2430)2G  750G   GT540  1G  黑     40*0↑
5750    I5(2430)2G  500G   GT540  1G  黑WIN7 40*0
5750    I5(2430)2G  750G   GT540  2G  黑WIN7 42*0
4830    I5(2430)4G  750G   GT540  1G  蓝     51*0
蜂鸟S3  T2467M  4G  320G   WIN7  1.35KG      57*0
DELL  358 3450  156  3350  大量到货 有需要请咨询4752    I3(2330)2G  500G   GT540  1G   34*0很贵
         湖南明业专注宏基戴尔
ACER八款降价,DELL保持一个星期前的价格   
           专业成就于老客户
          型号齐全量大价格好
     **** Hidden Message *****

Ma_Just 发表于 2012-2-25 16:39:10

随便看一下。
页: [1]
查看完整版本: 【长沙】宏碁笔记本渠道批发报价2011-11-10明业