xiaoxiao 发表于 2011-11-10 08:35:43

【长沙】惠普笔记本渠道批发报价2011-11-10

HP
G4 1118 I3(380)  2G  640G          1G  WIN7  32*0
4421-889I3(390)  2G  500G 酒红色/商用机1G    34*0

        湖南明业专注宏基戴尔
ACER八款降价,DELL保持一个星期前的价格   
           专业成就于老客户
          型号齐全量大价格好
**** Hidden Message *****
页: [1]
查看完整版本: 【长沙】惠普笔记本渠道批发报价2011-11-10