xiaoxiao 发表于 2012-7-9 05:07:57

【长沙森华科技】华硕渠道批发报价2012-7-9

长沙森华科技
今日大量到货。弄几款 性价比高的机器。。
A43EB94E B940 2G 500G  蓝色     26**
X43EE45BR E450 4G 500G 1G      27**
P43EI245SJ I5 2450 2G 500G 1G  35**
K43EE342TK A6 3420 4G 320G  1G  31**
K53EE342TK A6 3420 4G 500G 1G    32**
X84EB815HR B815 2G 320G 1G   25**
以上机器 全部带包鼠。
**** Hidden Message *****

332984152 发表于 2012-8-26 04:12:56

怎么都这么久没更新了
页: [1]
查看完整版本: 【长沙森华科技】华硕渠道批发报价2012-7-9